กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

จำนวนบ้านที่ได้รับการบันทึกข้อมูลพิกัดบ้านครบถ้วน