ข้อมูลตัวชี้วัด และสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด

28

จำนวนตัวชี้วัดโซน

6

จำนวนตัวชี้วัดอำเภอ

6

ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2565

เปิดดู