กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

Data Center 16 อำเภอ
เมือง Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:01
สทิงพระ Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:01
จะนะ Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:02
นาทวี Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:02
เทพา Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:02
สะบ้าย้อย Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:02
ระโนด Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:02
กระแสสินธุ์ Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:03
รัตภูมิ Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:03
สะเดา Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:03
หาดใหญ่ Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:03
นาหม่อม Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:03
ควนเนียง Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:03
บางกล่ำ Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:04
สิงหนคร Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:04
คลองหอยโข่ง Status : Connected
TimeChk : 2022-06-26 03:00:04
Disconnect Connected