กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

Data Center 16 อำเภอ
เมือง Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:27
สทิงพระ Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:27
จะนะ Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:27
นาทวี Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:27
เทพา Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:27
สะบ้าย้อย Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:27
ระโนด Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:28
กระแสสินธุ์ Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:28
รัตภูมิ Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:28
สะเดา Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:28
หาดใหญ่ Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:28
นาหม่อม Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:28
ควนเนียง Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:28
บางกล่ำ Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:29
สิงหนคร Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:30
คลองหอยโข่ง Status : Connected
TimeChk : 2021-09-08 15:28:30
Disconnect Connected