กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

Data Center 16 อำเภอ
เมือง Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:02
สทิงพระ Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:02
จะนะ Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:02
นาทวี Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:02
เทพา Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:02
สะบ้าย้อย Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:02
ระโนด Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:02
กระแสสินธุ์ Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:02
รัตภูมิ Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:03
สะเดา Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:03
หาดใหญ่ Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:03
นาหม่อม Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:03
ควนเนียง Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:03
บางกล่ำ Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:03
สิงหนคร Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:03
คลองหอยโข่ง Status : Connected
TimeChk : 2023-11-13 21:00:03
Disconnect Connected