กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

Data Center 16 อำเภอ
เมือง Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:00:01
สทิงพระ Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:00:01
จะนะ Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:00:01
นาทวี Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:00:01
เทพา Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:00:01
สะบ้าย้อย Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:00:01
ระโนด Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:00:02
กระแสสินธุ์ Status : Disconnect
TimeChk : 2023-04-02 10:01:02
รัตภูมิ Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:01:02
สะเดา Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:01:02
หาดใหญ่ Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:01:02
นาหม่อม Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:01:02
ควนเนียง Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:01:02
บางกล่ำ Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:01:02
สิงหนคร Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:01:02
คลองหอยโข่ง Status : Connected
TimeChk : 2023-04-02 10:01:03
Disconnect Connected