กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

Data Center 16 อำเภอ
เมือง Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:04
สทิงพระ Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:05
จะนะ Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:05
นาทวี Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:05
เทพา Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:05
สะบ้าย้อย Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:05
ระโนด Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:05
กระแสสินธุ์ Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:06
รัตภูมิ Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:07
สะเดา Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:07
หาดใหญ่ Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:07
นาหม่อม Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:07
ควนเนียง Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:07
บางกล่ำ Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:08
สิงหนคร Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:08
คลองหอยโข่ง Status : Connected
TimeChk : 2022-11-30 01:00:08
Disconnect Connected